Gizlilik Sözümüz

Gizlilik Sözümüz WWW.PETROLOFISI.COM.TR - İNTERNET GİZLİLİK BEYANI Müşterilerimizin gizliliği bizim için çok önemli olup, vermiş olduğunuz bütün bilgilerin güvenliği için gerekli her türlü önlem alınmaktadır. Web sitemizi her ziyaret edişinizde, "domain name"iniz web "server"ımız tarafından tanınır ve ayrıca bizimle iletişim kurduğunuz e-mailleriniz vasıtasıyla e-mail adresiniz saklanır. Topladığımız bu bilgiler, siz aksini bildirmedikçe, sadece dahili olarak kullanılacak ve sizin izniniz olmadıkça üçüncü kişilerle katiyen paylaşılmayacaktır.

Petrol Ofisi web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmakta olup, her ziyaretinizde promosyonlardan haberdar olabilecek ve yenilikleri takip edebileceksiniz. PETROL OFİSİ WEB SİTESİ KULLANIM ESASLARI Petrol Ofisi Anonim Şirketi (PETROL OFİSİ) bu siteyi (SİTE) sizin bilgilendirilmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için sürdürmektedir. Siteye erişim ve kullanım, aşağıda belirtilmiş olan şart ve kurallara tabidir:

1. Petrol Ofisi, işbu SİTE'de bulunan bilgi ve materyallerin geçerli, doğru ve güncel olmalarını sağlamak için her türlü çabayı göstermekte, ancak SİTEDE veya SİTE'ye veya SİTE'den yönlendirilen herhangi bir sitenin içinde bulunan bilgi, metin, grafik, bağlantı veya diğer konuların doğruluğu, güvenilirliği veya tamlığı hakkında hiçbir garanti vermemektedir. SİTE'de, SİTE'ye veya SİTE'den yönlendirilen herhangi bir sitede bulunan materyallerdeki herhangi bir hata veya ihmalden ötürü Petrol Ofisi´ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. PETROL OFİSİ, işbu SİTE'de tarif edilen programları, politikaları, ürünleri ve hizmetleri haber vermeden her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

2. İşbu SİTE'de bulunan bilgi ve materyaller, size OLDUĞU GİBİ aktarılır ve işbu SİTE'yi veya SİTE'ye veya SİTE'den yönlendirilen herhangi bir siteyi kullanırken tüm sorumluluk size ait olup, PETROL OFİSİ, BU KONUDA HİÇ BİR ŞEKİL VE SURETTE BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. Bilgisayarınızı veya diğer bir malınızı SİTE'yi veya SİTE'ye veya SİTE'den yönlendirilen herhangi bir siteyi kullanmanız sebebiyle veya SİTE'den veya SİTE'ye veya SİTE'den aktarılan herhangi bir siteden herhangi bir materyali, metni veya resmi indirmeniz sebebiyle, bilgisayarınıza veya diğer bir malınıza gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüsten dolayı her türlü mesuliyet size aittir. İŞBU SİTE'YE VEYA SİTE'DEN VEYA SİTE'YE AKTARILAN HERHANGİ BİR SİTEYE GİRMENİZDEN VEYA KULLANMANIZDAN ÖTÜRÜ MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN veya DOLAYLI ZARAR NEDENİYLE PETROL OFİSİ´NE HİÇBİR HUKUKİ veya CEZAİ SORUMLULUK YÜKLENEMEZ.

3. PETROL OFİSİ başka sitelere bağlantı vermekte olup, ayrıca işbu SİTE'ye PETROL OFİSİ´nce bilinen ve bilinmeyen diğer sitelerden de bağlantı verilebilir. PETROL OFİSİ, işbu SİTE'den bağlanılan veya bağlantı verilmiş olan sitenin içeriğinden hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Bir başka sitenin işbu SİTE'ye bağlantı vermesi veya işbu SİTE'den bağlantı verilmiş olması nedeniyle: (a) PETROL OFİSİ´nin söz konusu sitenin veya orada tarif edilen ürün veya hizmetlerin veya sahibinin sponsoru olduğu, lisans verdiği, arkasında olduğu, ortaklığı olduğu veya başka bir şekilde bağlantısı olduğu; (b) PETROL OFİSİ´nin, bağlanılan siteyi PETROL OFİSİ´nin herhangi bir ticari markasını, ticari adını, logosunu veya diğer ticari markalı veya telif haklı materyalini kullanmaya yetkilendirmiş olduğu anlamına gelmez.

4. İşbu SİTE'de teşhir edilen ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler, logolar ve diğer menşe belirtici işaretler (TİCARİ MARKALAR) PETROL OFİSİ´ne veya bunları PETROL OFİSİ´ne işbu SİTE'de kullanma hakkını vermiş olan üçüncü şahıslara aittir. Burada yer alan hiçbir şey, SİTE'yi dolaşan veya kullanana, işbu SİTE'de teşhir edilen herhangi bir TİCARİ MARKA'yı, ticari markanın sahibinin yazılı müsaadesi olmadan kullanma hakkını vermek şeklinde yorumlanamaz. 5. İşbu SİTE'ye gönderilen bütün materyallerin, yazışmaların veya bilgilerin (BİLGİ), aksi yazılı bir şekilde belirtilmedikçe, GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve PETROL OFİSİ´nin malı haline geleceklerdir. PETROL OFİSİ bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, BİLGİ'lerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. PETROL OFİSİ, BİLGİ'leri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir.

6. PETROL OFİSİ, zaman zaman "Web Sitesi Kullanım Şartları"nı revize edebilir. İşbu SİTE'yi kullanırken, her halükarda PETROL OFİSİ tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz. 7. Bilgileriniz, kanunlara uymak (örneğin, bir devlet kurumu veya düzenleme makamı tarafından talep edilmesi) veya ilgili mevzuat çerçevesinde açılan davalarda PETROL OFİSİ’ni savunmak amacıyla veya yasal ticari çıkarları ve haklarını korumak için tarafımızdan gerekli olduğunda kullanılabilir.

8. Kanunun izin verdiği ölçüde, verdiğiniz bilgiler şirketler grubunun Türkiye dışındaki ülkeler dâhil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan herhangi bir üyesine aktarılabilir veya bunlar tarafından erişilebilir, işlenebilir ya da depolanabilir.

9. Çocuklar ve reşit olmayanlar, çevrimiçi satış işlemi veya web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerimizden SADECE bir ebeveyn veya velisinin onayı ile ya da geçerli kanun kapsamında izin verilmesi halinde kullanabilir. Çocuksanız veya reşit yaşta değilseniz, bu web sitesindeki veya çevrimiçi hizmetteki bazı işlemleri tamamlayabilmeniz için ebeveynleriniz veya velilerinizden izin almanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

Copyright 2002 Petrol Ofisi A.Ş.
Bütün Hakları Saklıdır.