İstasyon Yatırım Planlama ve Mühendislik

Son yıllarda öncelik verdiğimiz istasyon geliştirme çalışmaları ve operasyonel mükemmellik hedefimiz, bu yöndeki yatırımlarımızın ağırlıklı bir şekilde devam etmesini zorunlu kılıyor. Perakende yatırımlarımızın en önemli kısmını; sözleşme yenileme, yeni istasyon yatırımları ve otomasyon çalışmalarımız oluşturuyor.

akaryakıt-toptan-satışlar

Petrol Ofisi olarak yatırım planlarımızı, müşterilerimizin kolay ulaşabileceği ve onlara en iyi hizmeti verebileceğimiz lokasyonları hedefleyerek yapıyoruz. Perakende satışlara yönelik büyüme planlarımız ülke çapında ele alınmakla birlikte ağırlıklı olarak büyük kent merkezlerinde satış gücü ve görünürlüğü yüksek noktalara yoğunlaşıyor. Kaliteli hizmet prensibimizin hayata geçirilmesinde teknolojiden geniş biçimde yararlanıyoruz.

Türkiye’nin en yaygın akaryakıt istasyon ağına sahip olan akaryakıt dağıtım şirketi olarak, 74 yıldır kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm ülke sathında 7 gün 24 saat tüketicilere hizmet vermekteyiz. 2000 yılında gerçekleştirilen özelleştirme sonrasında, yeniden yapılanma sürecinde verimsiz ve günün tüketici beklentilerine cevap veremeyen istasyonları ağımızdan çıkararak, istasyon sayımızı yaklaşık %50 azalttık. Buna rağmen, yeni standartlarda istasyonları Petrol Ofisi Ailesi’ne katarak istasyon başına verimliliği arttırıp, 1700’i aşkın istasyonumuzla sektördeki lider konumumuzu muhafaza etmeyi başardık.