Positive Filo Lojistik Card

1234

Positive Filo Lojistik Card, taşıtların akaryakıtlarını Petrol Ofisi’nin istasyon ağını kullanarak, araç kullanıcısına verilen kartlar ve istasyonlara monte edilmiş ekipmanlar vasıtasıyla kartın pompada okutulması ve şifrenin girilmesi neticesinde karta önceden yüklenmiş bakiye ile akaryakıt alımı yapmalarını sağlayan, kullanıcılar adına istasyonda nakit yerine geçen bir ödeme aracı sistemidir. 

    • Positive Filo Lojistik Card’ta fatura/fiş, istasyonda akaryakıt tedariği sağlayan lojistik firması taşeronuna teslim edilir.
    • Lojistik firması, yanında çalışan taşeron firmanın hak edişini taşeron ile yaptığı anlaşmaya istinaden yakıt olarak öder.
    • Kart kullanıcısı istasyonda kendisine ait şifre ile akaryakıt ikmal eder.
    • Kartın fonksiyonu, istasyonda para yerine geçen bir ödeme aracı olmasıdır.

Detaylı bilgi için 0212 329 17 00