SEÇ-G Stratejisi 2016

OMV Grubunun 2021 Stratejisi, öncelikleri değiştirmektedir: Arama ve Üretimde büyümeye, Gaz ve Enerji işinde entegrasyona, Rafineri ve Pazarlama konusunda değişime ve genel anlamda performansa yönelik odaklanma, şirketin karlı bir şekilde büyümesini karakterize edecektir.

SEÇG-Strateji-&-Organizasyon-SEÇG-Stratejisi-2016

İş stratejisi gibi fonksiyonel SEÇG stratejisi de OMV Grubunun devamlılığına, kârlılığına ve performansına katkıda bulunacaktır. SEÇG stratejisi, SEÇG ile bağlantılı zorluklarla sorumlu bir şekilde yüzleşebilmek için yönetim kadrosuna, çalışanlara ve yüklenicilere yol gösterici nitelikte olacaktır. Bizler aynı zamanda harici paydaşların beklentilerinin SEÇG performansı açısından çok daha katı hale geldiğinin de farkındayız. Son olarak, başka şirketlerin talihsizliklerinden de dersler çıkarmaktayız. Endüstrimizde yaşanan bütün kazalar, şirket yönetimine ve SEÇG standartlarına uymamaktan kaynaklanmaktadır. 

Bizim amacımız, SEÇG’yi iş ve şirket kültürümüze entegre etmek ve SEÇG’yi evrimsel bir yaklaşım içerisinde yönetmektir. SEÇG Stratejisi 2016 bu entegrasyon hedefinin, birim yönetiminin liderliği ve bağlılığı, SEÇG profesyonellerinin uzmanlığı ve bütün çalışan ve yüklenicilerin dünya çapındaki bütün operasyonlarımız ve ofislerimizdeki katkısı sayesinde nasıl başarılacağını özetlemektedir. Bizler hep birlikte endüstrideki en iyi uygulamaları yakalayacağız ve şirketimizin değişimini ve sürdürülebilir büyümesini destekleyeceğiz.