Çevre

Çevresel etkilerin minimuma indirilmesi

Entegre bir enerji grubu olan Petrol Ofisi için çevre yönetimi yasal şartlara uygunluktan daha fazlası anlamına gelmektedir. Bizler çevresel etkileri, kaynağında üretimden ürün kalitesine kadar bütün değer zinciri boyunca yönetmekteyiz.

SEÇG-Çevre

Buradaki nihai amaç Petrol Ofisi’nin çevresel etkilerini, risklerini ve sorumluluklarını azaltmaktır. Dolayısıyla bizler Petrol Ofisi Grubu portföyünün karbon yoğunluğunu azaltmaktayız. Bizler şirket olarak bütün operasyonlarımızdaki çevresel riskleri tespit etmekte ve etkin bir şekilde yönetmekteyiz; bu şekilde atmosfere, toprağa ya da suya hiçbir zararlı salınımda bulunmamaktayız. Doğal kaynakların (enerji dahil) etkin bir şekilde kullanılması atıktan kaçınmak ve çevresel maliyetleri yönetmek kadar önemlidir.

Toplum, çevresel konularla ilgili olarak her geçen gün daha da hassas olmaya başlamıştır ve sorumsuz şirketlere karşı boykotlara varan tepkiler göstermektedir.

Bu, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği; enerji verimliliği; su kaynakları; biyo-çeşitlilik; ve atık yönetimi gibi konuları ilgilendirmektedir.

Yatırımcılar dahil olmak üzere paydaşlar iyi bir çevre performansını ödüllendirmezken kötü bir performansı derhal cezalandırmaktadırlar. Piyasa, Petrol Ofisi’nin bu alanda iyi bir iş çıkarmasını beklemektedir. Petrol Ofisi Grubu için de çevresel bir uygunsuzluk yüksek operasyonel maliyetler anlamına gelebilmektedir. Dolayısıyla, reaktif bir çevre yönetiminden proaktif bir yaklaşıma geçmek, maliyetlerin azaltılmasını sağlayacak ve çevrenin yanı sıra şirketin kar-zarar hanesine de fayda sağlayacaktır.

Çevresel etkilerin azaltılması ve Petrol Ofisi Grubu dahilinde çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesinin kolaylaştırılması için Kurumsal Çevre Departmanı görev başındadır.