Güvenlik

İnsanların, varlıkların, bilgilerin ve itibarın kötü niyetli ve kasıtlı tehditlerden korunması

Güvenlik Departmanının görevi, kasıtlı risklerin azaltılması için kurum çapında bir koruma stratejisi hazırlamak ve yönlendirmektir; bu şekilde personelin güvenliği sağlanmış olacak ve teknik alt yapının ve iş süreçlerinin güvenirliği kesintisiz şekilde devam edecektir; aynı zamanda fiziksel ve finansal varlıkların yanı sıra kurumsal itibar da korunmuş olacaktır. Güvenliğin genel hedefi insanları, varlıkları, bilgileri ve itibarı kötü niyetli ve kasıtlı eylemlerden korumaktır. SEÇG Yönetimi

SEÇG-Emniyet