SEÇG Yönetimi

Petrol Ofisi’nin Sağlık, Emniyet, Güvenlik ve Çevresel Yönetim Sistemi (SEÇG YS), toplumun, çevrenin ve aynı zamanda şirketin varlıklarının ve itibarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere operasyonlarımızı nasıl yönetmemiz gerektiğine dair bir çerçeve sağlamaktadır. SEÇG YS aynı zamanda SEÇG Politikası ile uygunluğu da sağlamaktadır. Bu yönetim sistemi, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ve aynı zamanda performansın izlenmesi ve gözden geçirilmesi sürecini tanımlamaktadır. Şirketimizin SEÇG Yönetim Sistemi, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi uluslararası standartlara uygundur. Planla-Yap-Kontrol Et-Hareket Et döngüsüne dayanan bu yönetim sistemi, sürekli gelişimi kolaylaştırmakta ve risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

SEÇG YS Direktifi ve ekindeki Kılavuz, bütün ticari faaliyetlerimize SEÇG’nin entegre edilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

SEÇG-SEÇG-Yönetimi

SEÇG’nin bütün ticari faaliyetimize entegre edilmesi

SEÇG Yönetim Sistemi (SEÇG YS), PETROL OFİSİ’nin SEÇG risklerini etkin ve etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlamaktadır. SEÇG Yönetim Sistemi, endüstrideki en iyi uygulamaların takip edildiğine ve ulusal ve uluslararası hukuki SEÇG şartlarına uyulduğuna dair hem gruba hem de paydaşlara (örneğin düzenleyici kuruluşlar, ortaklar, ruhsatlandırma kuruluşları, topluluklar, vb.) güvence sağlamaktadır. Bu yönetim sistemi aynı zamanda yönetime destek vermekte ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmektedir. Petrol Ofisi’nin SEÇG YS’si, SEÇG yönetimi ile ilgili mevcut uluslararası modellerle tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır (örn. Belgeli bir EYS – Entegre Yönetim Sistemine sahip organizasyonel birimler için OHSAS 18001, ISO 14001, ve ISO 9001). 

SEÇG YS, bir dizi tanımlı dokümantasyon, süreç ve yönetim sistemi elementlerinden oluşmaktadır. SEÇG YS ve onu destekleyen dokümanlar, Petrol Ofisi’nin operasyonlarını aşağıdakileri sağlayacak şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine dair bir çerçeve sunmaktadır: 

     • İnsanların, çevrenin ve varlıkların emniyeti ve korunması
     • Etkinlilik ve etkililik
     • Finansal ve finansal-olmayan raporların güvenirliği
     • Yasalara ve yönetmeliklere uygunluk
     • Süreçlerin ve ürünlerin kalitesi

Şirketimizin 12 Yönetim Sistemi Elementi, işlerimizi sorumlu bir şekilde nasıl yapmamız gerektiğine dair rehberlik sağlamaktadır. Bu elementler, SEÇG konularının proaktif bir şeklide kurumsal planlamaya dahil olması ve SEÇG’nin günlük bazda sorumluluk alanlarımıza entegrasyonuna dair spesifik beklentileri ve hedefleri sunarak birim yönetimine yardımcı olmaktadır. Planla-Yap-Kontrol Et-Harekete Geç süreci, YS Elementlerinin Petrol Ofisi’nin değer zinciri boyunca uygulanması için bir mekanizma görevi görmektedir ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamaktadır.