Strateji & Organizasyon

SEÇG Yönetimi günlük işimizin bir parçasıdır Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden karşılayabilme anlamına gelmektedir. Petrol Ofisi faaliyetlerini yürütürken; çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları dengelerken, uzun vadede faaliyetlerini nasıl güvenceye alacağını mutlaka düşünmelidir. Sürdürülebilirliği işlerimizde aşağıdaki üç unsur üzerinde birleştirmekteyiz:

SEÇG-Strateji-&-Organizasyon

- Toplum: Dahili ve harici paydaşlara karşı sosyal sorumluluğumuz. 
- Dünya: Çevre yönetimi ve çevresel etkilerin minimuma indirilmesi.
- Kâr: Uzun vadede ekonomik başarı.

Kurumsal SEÇG Departmanı’nın genel hedefi, Petrol Ofisi’nin bütün organizasyonel seviyelerinde, sorumlu davranışlar yaratmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilme konusunda saha yönetimine destek olmaktır.