Vizyon & Misyon

Davranış Kuralları

 SEÇG Yönetimi günlük işimizin bir parçasıdır
OMV Petrol Ofisi, şirket adına hareket eden herkesin eylemlerini yönetmesi gereken değerleri ve ilkeleri OMV Petrol Ofisi Davranış Kuralları içerisinde belirlemiş durumdadır. Bu Davranış Kuralları, etki alanımız içerisinde OMV ’nin kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluğunu BM’nin Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca açık ve net bir şekilde belirlemektedir.

SEÇG-Strateji-&-Organizasyon-Vizyon-&-Misyon

OMV Petrol Ofisi Davranış Kuralları, faaliyette bulunduğumuz bütün OMV Petrol Ofisi iş segmentleri için geçerlidir. Davranış Kurallarında belirtilen davranış ilkeleri ve kuralları OMV Petrol Ofisi çalışanları kadar günlük işlerinde bizim standartlarımıza uyması gereken bütün yükleniciler üzerinde de bağlayıcıdır.

Öncü Değerler

Profesyoneller, Öncüler ve Ortaklar OMV Petrol Ofisi’nin çalışanları için rehber ve motivasyon kaynağı olarak seçtiği kurumsal değerlerdir. Bu üç değer OMV Petrol Ofisi’nin sürdürülebilir büyümesi önemli bir etkendir.