Taşıma Faaliyetleri

Denizyolu taşımaları

Petrol Ofisi’nin ürün tedarikinde gemi filosu önemli bir yer tutmaktadır. 7 gemiden oluşan 25k DWT kapasiteli POAŞ T/C (time charter) gemi filosuyla 2014 yılında toplam 500’e yakın sefer gerçekleştirilerek, yurtiçinde yaklaşık 1,4 milyon ton akaryakıt ürünü taşınmıştır. T/C gemi filosuyla bir yılda toplam 230.000 civarında deniz mili seyir yapılmıştır.

tanker-kopru

Tüm Petrol Ofisi deniz taşımaları SEÇ-G kriterleri doğrultusunda, yerel ve uluslararası kural ve denizcilik mevzuatına uygun şekilde sürdürülmektedir. İkmal için kullanılan T/C filodaki gemiler OCIMF SIRE standartlarına uygun olarak “Petrol Ofisi Gemi Uygunluk Sistemi” kapsamında periyodik olarak denetlenmekte ve emniyetli tanker operasyonları için titizlikle izlenmektedir. Petrol Ofisi terminallerine ithal kargo getiren gemiler de ayrıca, şirket yetkililerince OCIMF SIRE standartlarına uygunluğu konusunda denetlenmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında 70’in üzerinde denetim (vetting) gerçekleştirilmiştir.

Karayolu taşımaları

Petrol Ofisi’nin karayolu taşımacılığı faaliyetleri 2014 yılında da büyümeyi sürdürmüştür. 2014 yılında Direkt Akaryakıt Teslimatı (DAT) sistemi kapsamında operasyon verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, 49 adet tanker filosuyla, Petrol Ofisi terminallerinden bayi ve müşterilere yaklaşık 300.000 tona yakın akaryakıt ürünü taşınmıştır. Kurumsal SEÇ-G prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri, her biri ilgili operasyona tahsis edilmiş, yüksek teknolojiye sahip, ADR standartlarına uyumlu tanker filosuyla gerçekleştirilmektedir. Filonun operasyonunda, yüksek seviyede eğitimli sürücüler istihdam edilmekte, eğitimleri sürekli gözlemlenmektedir.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı faaliyetleri de aynı şekilde 2014 yılında büyüyerek devam etmiş ve bu kapsamda 157 adetlik tanker filosuna ek olarak 2 LPG tankeri yatırımı yapılmıştır. Yıl içinde, 159 araçlık LPG tanker filosuyla 435.000 ton ürünün 1.500 adet bayiye teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Sınır kapılarındaki Petrol Ofisi istasyonlarına yönelik olarak, 2014 yılında 12 araçlık tanker filosuyla, yaklaşık 140.000 ton akaryakıt ürünü taşınmıştır. Ayrıca Petrol Ofisi Batman Terminali’nin tüm ikmali karayolu ile gerçekleştirilmiş olup, 15 araçlık tanker filosuyla 60.000 ton akaryakıt ürününün kesintisiz taşınması sağlanmıştır.

Petrol Ofisi Derince Madeni Yağ Fabrikası’ndan doğrudan müşteri ve bayilerimiz ile terminallerimize 8.500 sefer ile 105.000 ton ambalajlı ve dökme madeni yağ taşıması yapılmıştır. Ayrıca ticari ve endüstriyel müşterilere yönelik olarak, 266.000 ton münferit akaryakıt ürününün taşıması gerçekleştirilmiştir.

Tamamı ADR mevzuatına tam uygunluk çerçevesinde yürütülen karayolu taşımalarının Petrol Ofisi kurumsal SEÇ-G prensiplerine uygun ve sürekli gelişerek yapılmasını temin etmek amacıyla, karayolu nakliye tedarikçilerine uygulanan denetim sistemi geliştirilmiştir. Bu kapsamda tedarikçilere yönelik olarak 3 farklı perspektifte yapılan denetimlerde:

• 15 adet “SEÇ-G Yönetim Sistemi Denetimi”
• 119 adet “Operasyonel Denetim”
• 317 adet “Araç Teknik Denetimi” tamamlanmıştır.

PO Kara Ulaşım ekibi tarafından yıl içerisinde 30 adet bölge denetimi ve SEÇ-G eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bölge denetimlerinde 233 spot araç kontrolü yapılmış, 469 operatöre eğitim verilmiştir.

Demiryolu taşımaları

2014 yılı içerisinde ayrıca demiryolu ile ürün taşıma faaliyetlerine başlanmıştır. 2014 yılında demiryolu ile akaryakıt taşıma kapsamında uluslararası RID standartlara uygun ortalama 20 adet sarnıçlı vagon ile Kırıkkale Tüpraş Rafinerisi’nden Mersin ve İskenderun’da yer alan PO Akaryakıt Terminalleri’ne 24.000 ton akaryakıt ürünü taşınmıştır. Demiryolu ile akaryakıt taşımasının yaygınlaştırılması için gerekli fizibilite çalışmaları yapılmış olup, 2015 yılı içerisinde daha fazla miktarda akaryakıt ürününün farklı lokasyonlara demiryolu ile tedariki gerçekleştirilecektir.