Terminaller ve Depolama Faaliyetleri

 TerninallerveDepolama

Depolama kapasitesi

Petrol Ofisi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış toplam 10 Akaryakıt ve 3 Lpg terminalinde yaklaşık 1,05 milyon m³ ürün depolama kapasitesine sahiptir. Terminallerde depolanan ürünlerin kalitesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş 9 adet Petrol Ofisi terminal laboratuvarında EPDK’nın Teknik Kriterler Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilmekte ve müşterilere raporlanmaktadır.

Petrol Ofisi A.Ş. (%90) ve Petline Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (%10) ortaklığında kurulan Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’nin sahibi olduğu ve 2012 yılında geliştirme projesi tamamlanan Marmara Terminali, 250.000 m³ ürün depolama kapasitesiyle yurtdışından temin edilen ürünlerin ticari ve endüstriyel müşterilere ve bayi teşkilatına ikmaline devam etmiştir. Marmara Terminali iskelesi, 3.000-50.000 DWT’luk gemilere hizmet verebilmektedir. 2014 yılı içerisinde Petrol Ofisi A.Ş.’nin Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.’deki hisselerinin %50’lik kısmının Shell Turcas A.Ş.’ye devri gerçekleşmiştir.

Yeni depolama yatırımları

Petrol Ofisi, 2014 yılında da depolama olanaklarını geliştirme yönündeki yatırımlarına devam etmiştir. LPG tedarikini kolaylaştırmak ve şirketin ikmal güvenliğini artırmak amacıyla başlanan ilave tank yatırımları kapsamında Yarımca LPG Terminali’nde 2 adet 5.000 m3’lük tankın yapımı tamamlanmıştır. Aliağa LPG Terminali’nde ise yapımı devam eden 4 adet 5.000 m3’lük tankın 2015 yılının ilk yarısında tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. 2014 yılında, bir önceki yıl olduğu gibi diğer şirketlere servis sağlanmaya devam edilmiştir.


SEÇ-G ÇALIŞMALARI2014 yılı içerisinde,Petrol Ofisi terminallerinin tamamında, SEÇ-G uygulamalarına yönelik eğitim ve denetim programı uygulanmaya devam edilmiştir. Her sene önemle üzerinde durulduğu gibi, 2014’te de tüm terminal ve iskelelerde yangın dahil, farklı acil durum senaryolarına göre geliştirilen tatbikatlar gerçekleştirilmiştir. Terminallerdeki operasyonların sürekli en güvenli seviyede yürütülmesi için süreç emniyeti yaklaşımı benimsenmiştir. OHSAS 18001, ISO 9000 ve ISO 14001 akreditasyonlarımız, 2014 yılında da iç ve dış denetimlerden geçirilerek başarıyla devam ettirilmiştir. Bu yıl da, çalışanlardan gelen iyi SEÇ-G uygulamaları ödüllendirilmiş ve tüm terminallerde standart olarak uygulamaya konulmuştur. Yüklenicilerin de, PO standartlarında SEÇ-G kültürüne sahip olduğu, denetimlerle teyit edilmiştir.