Genel Kurul

2017 OGK
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı  
       
2014 OGK 2016 OGK
  Genel Kurul Toplantı Tutanağı   Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  Genel Kurul İç Yönergesi   Hazirun Cetveli
  Hazirun Cetveli    
     
2012 OGK 2013 OGK
  Genel Kurul İç Yönerge   2013 OGK Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi
  Hazır Bulunanlar Listesi   Genel Kurul Gündemi
  OMV POAS Kar Dağıtım Tablosu   Genel Kurul Vekaletname Örneği
  Bilgilendirme ve Ücret Politikaları   Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  Genel Kurul Tutanak   2013 Yılı Faaliyet Raporları
  Ana Sözleşme Tadil   2013 Yılı Finansal Tablolar
  Genel Kurul Bilgilendirme Doküman
 
2011 OGK 2010 OÜGK
  2011 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı   2010 OÜGK Bilgilendirme Dokumanı
  2011 OGK Toplantı Tutanakları ve Hazirun   2010 OÜGK Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
 
2010 OGK 2006 OÜGK
  Vekaletname   İlan & Gündem
  Ana Sözleşme Tadil Metni   2006 OÜGK Toplantı Tutanakları
  Olağan Genel Kurul İlan Metni   Hazirun Cetvelleri
  Kar Dağıtım Tablosu
  Genel Kurul Tutanak ve Haziran Cetvelleri  
2009 OÜGK 2005 OGK
  2009 OÜGK Toplantı Tutanakları   2005 OGK Toplantı Tutanakları
  Hazirun Cetvelleri
Gündem
 
2009 OGK   2004 OGK
  Genel Kurul İlan Metni   2004 OGK Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi   İlan & Gündem
Bağımsız Denetim Raporu   İlan & Gündem (Erteleme)
2009 Yılı Faaliyet Raporu    
Vekaletname Örneği  
Hazirun ve Toplantı Tutanağı
 
2008 OGK 2004 OÜGK
  Hazirun ve Toplantı Tutanağı   2004 OÜGK Toplantı Tutanakları
Kar Dağıtım Tablosu   Hazirun Cetvelleri
Genel Kurul İlan Metni   Gündem
Vekaletname Örneği
Denetleme Kurulu Raporu
2008 Faaliyet Raporu    
      2003 OGK
2007 OGK   2003 OGK Toplantı Tutanakları
Tutanak ve Hazirun Cetvelleri   Hazirun Cetvelleri
İlan & Gündem   Gündem
     
2006 OGK   2002 OGK
  Ana Sözleşme Değişiklik Taslağı   2002 OGK Toplantı Tutanakları
  2006 Mali Tablolar Bağımsız Denetim Raporu   Hazirun Cetvelleri
  Vekaletname Örneği   Gündem
  Genel Kurul İlan Metni    
  2006 Faaliyet Raporu