Petrol Ofisi A.Ş. Bağış Ve Yardım Politikası

Petrol Ofisi A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve onayına sunulacak bağış ve yardım politikasıdır. Şirket, Ana Sözleşmenin "Şirket'in Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. Maddesinin 18. Bendi ve "Yönetim Kurulunun onayı" başlıklı 24.1.27 Maddesi uyarınca kültürel ve sosyal amaçlı kurulmuş olan kuruluşlara ayni veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin aşağıdaki ilkeler uygulanır:

Şirket herhangi bir talep veya iş sağlama beklentisi olmaksızın beklenmeden aşağıdaki amaçlara yönelik bağış ve yardımda bulunabilinir:

a) Eğitime fayda sağlamak,
b) Kültürel ve sosyal etkinlikler,
c) Çevresel ve insani projeler

Şirketin davranış kurallarına aykırı olan özel kuruluşlara veya organizasyonlara bağış yapılamaz.

Önemli bir işleme veya sözleşmenin imzalanmasına ilişkin bir kararı etkileyebilecek ölçüde muhtemel çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek bağışlar yapılamaz.