Bilgilendirme Politikası

Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket)'nin bilgilendirme politikası, Şirket'in geçmiş performansını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul (BİST) Düzenlemeleri ile genel kabul gören muhasebe prensipleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası katılımcıları ile eşit biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi sağlamak ve korumaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesinde azami özeni gösterir.