Petrol Ofisi A.Ş. Ücret Politikası

Bu Politika, Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarını belirlemektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'in uzun vadeli hedeflerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini önceden belirlenen kriterlere bağlı olarak yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde yıllık olarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerinin belirlenmesinde prensip olarak, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki benzer büyüklükteki şirketlerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu

Şirket yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen aylık sabit bir ücret ödenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyeleri ihtiyaca bağlı olarak aylık sabit ücret haricinde, araç tahsisi, telefon ve sağlık sigortası gibi gayri nakdi menfaatlerden de faydalanabilir.

Üst Yönetim

Üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak belirlenen sabit bir maaş, ikramiye, performansa dayalı prim ve parasal olmayan diğer haklardan oluşan bir ödeme planı uygulanır. Parasal olmayan haklar şirket arabası, telefon ve sağlık sigortasından oluşmaktadır.