Ortaklık Yapısı

Ortağın Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) %
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. 2.977.500.000 100
Toplam 2.977.500.000 100